Pay Per Laugh โรงละครที่ไม่หัวเราะไม่ต้องจ่ายเงิน

โรงละครต่างๆในสเปนประสบปัญหาคนดูน้อยลงเพราะรัฐบาลขึ้นภาษีทำให้คนหันไปเสพสื่อบันเทิงอย่างอื่นมากขึ้น การแข่งขันก็ทำให้ตัดราคากันเอง โรงละครแสดงตลกที่ชื่อ Teatreneu จึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงถึงระดับกลยุทธ์การตั้งราคา แทนที่จะคิดค่า
ตั๋วแบบเดิมคือคิดเป็นค่าเข้าแต่ละครั้ง ก็เปิดให้เข้าฟรี แต่ว่าจะเริ่มคิดราคาตามการหัวเราะแต่ละครั้ง โดยแต่ละที่นั่งจะมีระบบ Face Detection ที่จะมาจับว่าเราหัวเราะอยู่หรือเปล่า เมื่อหัวเราะครั้งหนึ่งก็คิดราคาครั้งหนึ่งทีละน้อยๆ สรุปว่าท้ายที่สุดคนก็มาดูมากขึ้น กลายเป็นข่าวดัง และกลายเป็นว่าราคาเฉลี่ยต่อหัวเมื่อเทียบกับราคาต่อตั๋วแบบเดิมนั้นสูงขึ้นเดิม